“Van het ene op het ander moment is niets meer zoals het was.

De wereld die normaal en vertrouwd was bestaat opeens niet meer.

Je levert een stuk van je leefkwaliteit in en mogelijk ben je niet of nauwelijks meer in staat om het werk wat je graag deed uit te voeren.

Plotseling ben je onvrijwillig patiënt en word je omringd door hulpverleners en deskundigen!”

Wat nu?
Op het moment dat je echt gaat beseffen dat er problemen zijn neemt de urgentie om zelf te gaan sturen toe. Het is tijd om als slachtoffer invloed te gaan uitoefenen op je persoonlijk herstel en de gevolgen van het ongeval te beperken.Het klinkt een beetje vreemd dat je als slachtoffer actief  moet worden om je herstel te optimaliseren.

Hoe doe je dat?

  • Door zo vroeg mogelijk ‘zelf’ invloed uit te gaan oefen op het herstellen van je leef- en werkkwaliteit.
  • Door duidelijk en open te communiceren met alle hulpverleners die betrokken zijn bij je herstel.
  • Door eisen te stellen aan de kwaliteit van de zorg.
  • Door je verwachtingen concreet te koppelen aan tijd en resultaat.
  • Door dagelijks op vaste momenten te werken aan je herstel.

Er is veel winst te halen als de vraag en verwachtingen zo concreet mogelijk –vroegtijdig- worden uitgesproken.

Dan kunnen de specialisten en deskundigen rekening houden met je verwachtingen en wensen.

Dat voorkomt niet alleen teleurstellingen maar ook verlies van tijd, geld en energie!

 

Stel je vraag!    Alle velden zijn verplicht!