Catharsis Context Coaching

Herstelgerichte dienstverlening

Zelfsturing

“Zelfsturing is de grondslag van gezondheid, intelligentie, welzijn, welvaart en geluk.
Geblokkeerde zelfsturing leidt tot angst, boosheid en verdriet.

Alles wat opvoeding en later coaching heet, is niets anders dan het stapsgewijs ontwikkelen van de zelfsturing in een mens.
De mens wil leren zelf te bepalen en zelf te sturen en niet bepaald worden door ‘buitenaf!”

Arnold Cornelis, 1934-1999, De logica van het gevoel

Het leven kan onverwacht, ernstige en ongewenste, problemen veroorzaken.

Een ongeval, het verlies van een dierbare, een echtscheiding, het verlies van je baan, het verlies van zekerheid, veroorzaken problemen die je leef- en werkkwaliteit volledig ondermijnen en het leven bijna ondraaglijk maken.

Dan is het de hoogste tijd om deskundige hulp in te schakelen die ondersteuning en begeleiding biedt om alles weer ‘opnieuw’ op een rijtje te krijgen zodat er weer stabiliteit, controle, zekerheid, rust en regelmaat ontstaat.

Het resultaat is dat er weer leef- en werkplezier ontstaat.

De C3 coaches activeren, vraag gestuurd, je talenten om zelfsturend en oplossingsgericht, ‘bewust’ vorm en inhoud aan je leven te geven.

Hoe?

Door inzichten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om je leven weer op de rit te krijgen, op een manier die bij jou past!

Catharsis Talent Management (CTM) is een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is, in het begeleiden en oplossen van complexe psycho-, emotionele-, sociale problemen die leef- en werkproblemen veroorzaken;

Catharsis Talent Management wordt ingeschakeld door huisartsen, bedrijfsartsen, slachtoffers, verzekeraars, letselschade experts, arbeidsdeskundigen, re-integratiebureaus en letselschade advocaten.

Dienstverlening gespecialiseerd in:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Letselschade

 

Thuisfront

Problemen heb je niet alleen. Hoewel jij het slachtoffer bent waar het om draait, wordt de directe omgeving ook met de gevolgen van het ongeval ‘geconfronteerd’.

Onbegrip, angst voor de toekomst, financiële onzekerheid, onzekerheid, verwarring, boosheid en hulpeloosheid wisselen elkaar af. Wel willen helpen maar niet weten HOE, doet iets met je dierbaren. Vervreemding, isolement, verwijten en verstoring van de relatie dreigen…

Door deze processen te herkennen en te begrijpen komt inzicht en acceptatie dichterbij.

De C3 coach staat daar bewust bij stil en maakt samen met de partner en gezinsleden, ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar.

Het thuisfront speelt een belangrijke rol in het ‘herstellen’  van leef- en werkkwaliteit.

 

Alles is anders

Na het ongeval is ‘heel veel’ anders geworden. Misschien heb je het gevoel dat alleen je naam en geboorte datum nog hetzelfde zijn.

Sinds het ongeval gaat je leven niet meer zoals je zou wensen. Ongemak, beperkingen, wanhoop, vertwijfeling en paniek bepalen, sedert het ongeval, je leven!

Je bent somber, niet meer vooruit te branden, ziet het niet meer zitten, of… je vecht dag en nacht om weer ‘de oude’  te worden, zonder succes. Je zou liever dood willen zijn. Je ziet geen lichtpuntje meer en de horizon is verdwenen…

Dan is het echt ‘de hoogste tijd’ om met je laatste restje energie aan de Catharsis bel te trekken.

De C3 coach reageert graag op je ‘hulpvraag’ en is je betrokken gesprekspartner. Samen ontdekken en werken we aan een passend perspectief dat aansluit op je resterende talenten. Catharsis context coaching heeft een praktische methode ontwikkelt, die ‘snel’ aansluit op de bestaande mogelijkheden. Het ontwikkelen van zelfkennis en zelfsturing staat centraal!

Stel je vraag!    Alle velden zijn verplicht!