Privacy beleid

Download ons privacybeleid als PDF

Ons privacy beleid is van toepassing op de volgende activiteiten: Het gebruik van de producten en services van Catharsis Talent Management. Het bezoeken van de website www.catharistm.nl. Een bezoek aan andere
gekoppelde pagina’s of toepassing services die worden aangeboden door Catharsis Talent Management.

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren verklaart u akkoord te gaan met ons privacy beleid. Het beleid heeft betrekking op de omgang met persoonlijk identificeerbare
informatie, die door Catharsis Talent Management wordt verzameld wanneer u onze producten of services gebruikt.

Catharsis Talent Management hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Catharsis Talent Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als Catharsis Talent Management zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Catharsis Talent Management verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Nieuwsbrief;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Catharsis Talent Management de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingsniveau;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) van de test periode:

 • Na het maken van de test worden de testresultaten meteen verstuurd en verdwijnt de test
  uit het systeem
 • Voor het registreren van de data worden alleen de testscores anoniem opgeslagen
 • Voor het kunnen versturen van nieuwsbrieven wordt het e-mail adres opgeslagen

Weert, 22 mei 2018

Stel je vraag!  Alle velden zijn verplicht!