Het C3 coachtraject in de praktijk

Vanuit een oplossingsgerichte en vraaggestuurde aanpak op zoek gaan naar realistische mogelijkheden.

Dan is het tijd om Catharsis Context Coaching (C3 coaching®) in te schakelen.
De C3 coach weet in het eerste gesprek de aansluiting te vinden waar je naar op zoek bent. Geen vragenlijsten of protocollen maar meteen in beeld brengen wat je mist en waar je behoefte aan hebt. Niet iemand die meteen met adviezen komt maar iemand die vooral luistert. Samen onderzoek je wat wel en wat (nog) niet kan. Vanuit een oplossingsgerichte aanpak op zoek gaan naar realistische mogelijkheden. Zo geef je bewust vorm en inhoud aan je nieuwe zelfgekozen leven.

Herstel van leef- en werkkwaliteit

Herstelgerichte dienstverlening heeft als doel je leef- en werkplezier weer zo goed mogelijk te herstellen, liefst terug op het kwaliteitsniveau zoals dat was ‘voor’  het ongeval.

Na het ongeval zijn er veel zaken die opnieuw ‘geleerd’ moeten worden.

Het is een intensief leerproces van vallen en opstaan. Weerstand, twijfel, emoties en wanhoop steken de kop op. Herkenbare elementen die horen bij het bewust opnieuw vorm en inhoud leren geven aan het nieuwe leven.

De C3 coach is je gids, docent, adviseur, coach en supporter in dit High Impact Leer proces. Het is een proces waarbij verhelderen en confronteren elkaar afwisselen.

Aan de hand van een duidelijke theorie en concrete beelden, ontdek je dat hetzelfde ook anders kan.

 

 

Dossierstress

Van onbegrepen klachten kun je helemaal gek worden. Als je problemen en klachten hebt die door deskundigen en instanties niet begrepen of herkend worden, ontstaan er ‘nog meer’ problemen.

Als je het gevoel hebt dat jij je moet verantwoorden; alweer voor de zoveelste keer moet vertellen wat er gebeurd is en hoe het met je gaat.

Je moet je ziel en zaligheid bloot leggen en bewijzen of je wel gezond was voor het ongeval. Ook je financiële positie is onderwerp van gesprek.

Instanties willen en moeten deze informatie vergaren om hun werk goed te kunnen doen. Het dossier moet kloppen. De context waarin je geleefd en gewerkt hebt komt het vergrootglas.
Dit proces is voor jou erg belastend en vervelend. Je voelt weer opnieuw ‘slachtoffer’.
Maar nu slachtoffer van systemen en instanties. Deze belasting noemen wij ‘dossierstress’.

De C3 coach maakt de context waarin je leeft en werkt duidelijk. Daar waar nodig maken we zaken bespreekbaar met ‘andere partijen’ in je dossier. Iedereen is gebaat bij een duidelijk en transparant ‘herstelproces’ waarin de rollen en spelregels transparant zijn.

 

Wat doen C3 Coaches?

C3 coaches informeren, leren, coachen, adviseren en trainen letselschade slachtoffers om hun leef- en werkplezier te vergroten.
Waar je naar toe gaat en wat bij je past bepaal alleen jij! We gaan samen een leertraject aan waarin je stap voor stap, kennis en vaardigheden ontwikkelt die een structurele bijdrage leveren aan je duurzaam herstel.
Aan de hand van de unieke C3 coaching methode werken we samen aan ‘weer beter worden’. Herstel van leef- en werkkwaliteit ook bij blijvende klachten en beperkingen! Wij hebben de praktijkervaring en kennis, jouw inzet en motivatie doen de rest.

1. Return on Investment (R.O.I.)

 • Herstellen van je geestelijke-, emotionele- en sociale weerbaarheid
 • Herstellen van de relatie met jezelf en je omgeving
 • Acceptatie van de beperkingen en sturen op je nieuwe mogelijkheden
 • Recyclage van verdriet, boosheid en angst in constructieve energie
 • Herstellen van je motivatie om doelgericht je (resterende) talenten te ontwikkelen en benutten
 • Optimalisatie van je leef- en werkkwaliteit (integratie)
 • Communicatief vaardig om je wensen, verwachtingen en doelen uit te spreken
 • Duidelijkheid over de rollen van diverse deskundigen en specialisten
 • Minimalisatie van de “dossier stress” door een passende oplossingsgerichte aanpak
 • Een kortere dossier doorlooptijd en afhandeling; snellere focus op je nieuwe leven.

2. Actuele situatie

 • Wat zijn de feiten en hoe ga je daar geestelijk, emotioneel en sociaal mee om?
 • Waar heb je behoefte aan en waar beginnen we mee?

Het eerste gesprek (intake) staat vooral in het teken van kennis maken en kennis delen.
De C3 coach maakt van dit gesprek een beeldverslag. Dat is het beeld van de situatie zoals de coach dat heeft ervaren. Binnen 5 werkdagen ontvang je dit verslag.
Als jij je herkent in dit beeld en in de Catharsis Context Coaching aanpak en als jij en de C3 coach een ‘klik’ hebben gaan we, het liefst binnen 10 werkdagen, aan de slag. Je voelt je gehoord, gezien en begrepen (in 80% lukt dat de C3 coach) en je bent gemotiveerd om aan ‘jezelf’ en aan de ‘situatie’ te werken.

De duur van het Catharsis Context Coaching traject is drie maanden. Drie intense maanden van werken aan duurzaam herstel!

3. Leren leren

Drie maanden lang werkt de C3 coach samen met de cliënt en zijn partner om de afgesproken resultaten te realiseren. Er is wekelijks contact en minimaal 2x per maand zit de C3 coach bij je aan tafel.

Van ieder gesprek wordt een beeldverslag gemaakt. De opdrachtgever ontvangt, na accoord door slachtoffer en de belangenbehartiger, het intake verslag, een tussentijdse evaluatie en het eindverslag.

De cliënt reflecteert regelmatig schriftelijk. Dat is noodzakelijk om, indien nodig, te kunnen bijsturen.

4. Investering

De verzekeraar betaalt de kosten van het intake gesprek en de kosten van het Catharsis Context Coaching traject.
Er worden geen reis- en of verblijfkosten in rekening gebracht.

De cliënt (het slachtoffer) neemt, als opdrachtgever van het coaching traject, zijn verantwoordelijkheid en investeert structureel tijd en energie. Hij is gefocust om doelmatig en doelgericht zijn doelen te realiseren.

De C3 coach investeert al zijn kennis en vaardigheden om de afgesproken resultaten te leveren binnen de afgesproken tijd.

Stel je vraag!  Alle velden zijn verplicht!